Vještina igre

 
Testirajte svoje reakcije u različitim situacijama koje se mogu pojaviti. Vještina igre su različite žanrove kao logičan i matematički itd